Välkommen till förskolan Kompassen!

Här kan du få en inblick i vår utbildning och barnens lärprocesser. Våra värdeord möten, olikheter och inbjudande vägleder oss i vårt arbete.

onsdag 20 maj 2020

Väster

Några barn på väster har odlat gräs

Ibland inne på väster så får  barnen besöka kungaskogen vår Snick och Snack teater.
Några av barnen fick då en ide att göra en egen teater som skulle innehålla gräs.
-hmm Har vi något som liknar gräs inne på väster, barnen börja leta men hittade inget som var perfekt.

Då fick vi helt enkelt odla eget gräs. Först fick vi leta efter en kartong som vi sedan målade grönt, barnen samarbetade tillsammans.


onsdag 13 maj 2020

Söder veckobrev vecka 19
Under veckan har projektet på söder fortsatt med reflektioner kring hur vattnet förflyttar sig. Detta ledde till exkrement hur vi kan förflytta vatten själva i våra rör.

Vidare skapade barnen "tak" med lutning av kartong då detta var smidigare för att få vattnet att rinna av istället för att ha platta tak.

Väster: Barnen inspireras av färger och mönster

Många av barnen på Väster är väldigt intresserade av att sortera, räkna och göra egna mönster/former.
Det blir både en kreativ utmaning, ett estetiskt uttrycksätt och en lek i samspel med andra barn.
Därför är det extra roligt när man som pedagog hittar dessa "spår" på avdelningen.


fredag 8 maj 2020

Öster: Utelek

För tillfället är vi ute mycket med fokus på utomhuspedagogik. Vi utmanar barnen i deras lek och lärande och tillför material eller idéer för att stötta barnen i att utveckla sina positiva och kreativa lekar. Vi ser barn med mycket fantasi och glädje på Öster. Flera barn har till exempel lekt att de tvättar cyklar i en "tvättstation". Till stationen kan man cykla och få sin cykel skinande ren. En lek där barnen samarbetar på ett inspirerande sätt. 

"Mina däck är helt smutsiga"
"Vi behöver mer vatten!"
"Jag kan hämta!"

torsdag 30 april 2020

Öster

Barnen fortsätter att leka kreativa lekar och använder sin fantasi och idérikedom. Som exempel lekte några barn att det fanns ben från dinosaurier långt ned under sanden.

"Här är ett jättegammalt ben av en växtätare! Det är nog en bit av en svans"   

Vi introducerar just nu ett nytt material för barnen att använda i sitt skapande. Med akvarellpennor får barnen först göra en skiss och sedan försiktigt dra med en fuktig pensel. Vattnet ger teckningen ett djup och nyanser av färger.  
Söder veckobrev vecka 18Under veckan har arbetet med vår i skogen fortskridit. Diskussioner och reflektioner om vad som finns under maskarna i jorden uppkom. Detta resulterade i ett gemensamt utforskande av grundvatten och hur de kommer dit. 

I arbetet får barnen en förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, naturen och samhälle påverkar varandra. måndag 27 april 2020

Väster får besök av digitala djur

Barnen på Väster upptäcker en bit av den digitala världen.
Det blir många diskussioner om vad som är på riktigt och vad som är på låtsas.
I veckan var några digitala djur och hälsade på på Väster.
Spännande att klappa dem digitalt.