Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 8 december 2017

Rollek på Öster

Just nu upplever vi ett stort intresse för rollekar av olika slag. Barnens fantasi och kreativitet gör leken lustfylld. Det finns möjligheter att delta i leken på olika vis, i olika roller. Aktuella rollekar just nu är vardagsbestyr, ex. gå till jobbet, handla i affären, packa väskan för picknick, byta dockans blöja, laga mat till familjen, ta tåget till Stockholm osv. Barnen hittar även inspiration i sagor/historier vi läser, ex. "Ronja Rövardotter" och "Bröderna Lejonhjärta".

I rolleken kan barns förmåga för socialt samspel, samarbete, turtagande, ömsesidighet, samförstånd och kreativitet utvecklas.
tisdag 5 december 2017

1,2.......10

Att räkna är inte alltid så lätt men många barn på Väster försöker.  Att plocka i och ur våra nya träklossar ur sin låda samt ställa dem i långa rader. Det är exempel på matematik i förskolan.
Att sedan känna på klossarna och kunna bygga på höjden och bredden då får vi med våra sinnen och upplevelserna blir desto större.  Vi utforskar vår omvärld med hjälp av våra sinnen syn, hörsel,känsel,balans och lukt. Ibland används t.o.m. smaken.

måndag 4 december 2017

Digitala verktyg som en naturlig del av förskolan.

Under veckan som varit, kopplade vi på Norr upp Ipaden till projektorn. En tanke är att de digitala verktygen vi använder ska fungera som ett naturligt tillägg i verksamheten och bli en utmaning för barnen i de processer de redan är inne i. Genom att projicera de "filmer" vi skapar kring barnens intressen, möten och utforskande på förskolan, får barnen även möjlighet att reflektera barn-barn och tillsammans med oss pedagoger.
 .

fredag 1 december 2017

Skapande i miljön på Öster

En kort period med snö, frost och is väckte många tankar hos barnen.
"Kallt!"
"Man halkar"
"Skridskor!"

Vi använde naturmaterial som vi hämtat i skogen för att skapa en vintermiljö och ta tillvara barnens intresse för snö, frost och is.

"Vilken färg är snö?"
"Det är snö på kotten"
"Snöflingor är runda""Förskolan ska dokumentera, följa upp, utveckla och utvärdera barns delaktighet och inflytande i verksamheten, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara" (Lpfö 98/16). 

fredag 24 november 2017

Snöflingor och frost

Några dagar den här veckan har det varit frost och snöflingor har fallit på vår gård. Barnen har tagit fram några pulkor och använder dom på den snö och frost som varit.
Frågor dom ställer sig: "Går det att åka idag?" "Var går det lättast att dra en pulka? På snön eller sanden?" "Vad är frost?" "Vad är is?"
Tillfället ger underlag för frågor och funderingar kring naturvetenskap.
"Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande, såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (Lpfö98/16)

måndag 20 november 2017

Kreativitet med bygg och konstruktion hos barnen på Öster

I den pedagogiska miljön och verksamhetens innehåll finns möjligheter för barnen att bygga och konstruera i leken. För kreativiteten är en mångfald i konstruktionsmaterialet viktig. Genom bygg och konstruktion tränar barnen problemlösning, kreativitet, matematik, samspel, turtagning, tilltro på sin egen förmåga, undersökande m.m. Det barnen konstruerar blir sedan ofta en del i en rollek."Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98 rev.2016).

fredag 17 november 2017

Norrs första möte med lera.

Det här är det första mötet med lera. Innan har barnen jobbat mycket med playdooh. Barnen provar sig fram och har lite olika sätt att använda leran. Några formar utifrån hela lerbiten och andra delar upp och sätter ihop. Under arbetets gång berättar barnen vad de gör och upplever.
 "Man blir kladdig"
"Den är ganska mjuk" "Titta, jag gör en snigel"

 "Vad är det där?" "En dinosaurie!"

"Titta, jag har gjort en T-rex!"
 
"Det här är bergakungens krona!"