Välkommen till förskolan Kompassen!

Här kan du få en inblick i vår utbildning och barnens lärprocesser. Våra värdeord möten, olikheter och inbjudande vägleder oss i vårt arbete.

måndag 6 februari 2023

Norr - Årstidsträd

 Årstidsträd

Att arbeta med ett årstidsträd är tacksamt och fungerar som ett fast inslag i vår utbildning. Trädet kommer stå kvar under alla årstider och väntar på besök varje vecka i ur och skur. Det är få saker som barn omedvetet uppskattar lika mycket som att vara konsekvent och upprepningar. Det ger trygghet och möjlighet att till exempel återupptäcka, återuppleva, reflektera med mera.

Trädet vi besöker ligger nära förskolan, vi ser hur naturen förändras och får meningsfullt sammanhang att diskutera det i. Spontana naturvetenskapliga frågor om naturen haglar ur barnen. Många hypoteser och teorier om trädets förvandling kommer diskussioner och reflektioner.

 


För att introducera barnen i experiment har de äldsta barnen i  gruppen fått göra några experiment med regnbågens färger i fokus.

Hur bildas regnbågen? Vad är det för färger i en regnbåge?

 

I experimenten får barnen undersöka hur färgerna tar sig över varje glas samt hur färgerna uppstår ett super roligt experiment.

  

Barnens intresse för bokstäver ger oss många aktiviteter att utforska i vår natur, vi skriver bokstäver med naturmaterial och vi lär oss ljuda bokstäverna och ord gemensamt. Tänk att det finns så mycket med naturmaterial som vi kan vara kreativa med.

fredag 3 februari 2023

 Veckobrev v.5

Något underligt hände häromdagen!

När Rasmus körde till förskolan härom dagen hörde han konstiga ljud och röster från en skogsdungen utmed vägen. När han berättade det för barnen bestämde de sig för att undersöka saken.
I skogen hittade barnen ett mystiskt brev.Barnen börjar fundera och tankarna snurrar.

Var ska de bo?
Var ska de sova?

Barnen kom fram till att det gick bra att de flyttade in på söder. Vi var dock tvungna att skriva våra regler till Rutan och Randan så de vet hur man ska vara på söder. Vi skickade sedan iväg reglerna tillsammans med en beskrivning om hur man tar sig till Kompassen. 


Matematik + Trolldeg = Sant 

Några av barnen har hjälpt Linda att blanda en ny playdo. För att göra en riktigt bra deg så behöver man hålla koll på hur mycket ingredienser som ska blandas i. Det var inga problem för barnen som räknade och hällde i. 


Efteråt var barnen tvungna att prova degen för att se så den blev bra.


(Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Lpfö18.)

En del av veckans skapande

Något som barnen älskar är att skapa fritt med olika material.


Ju mer material desto bättre!
Här har ett av barnen skapat ett hjärta av magneter!
 

Här är det yngrebarn som går loss med färg!Begrepp: röd gul grön.

 (Barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker. Lpfö18)


Stort tack till Rasmus mamma för toarullarna!!

Trevlig helg!
Rasmus  Linda  Gunilla

måndag 30 januari 2023

 Veckobrev v.4

Vi jobbar vidare med mätning

Vi mäter med morötter precis som Rutan och Randan gör i boken!De flesta barn var ca 5 1/5 morot!!

Vi jämför även våra fötter. Begreppen större och mindre.(Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Lpfö18) 

Rasmus hemliga påse! 

Rasmus hade med sig sin super hemliga påse till förskolan. I påsen har han alla sina siffror som han skulle visa barnen. 


Till allas stora förvåning så hade det gått hål på påsen och alla siffror hade trillat ut. 


Barnen hjälpte till att leta. Siffrorna hade hamnat överallt i gympasalen.Till slut så var alla siffror hittade och då diskuterade barnen vad siffrorna heter.
En elefant balanserade

I vårt temaarbete så använder vi oss mycket av rim och ramsor. Här kör majoriteten av barngruppen "en elefant balanserade"Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Lpfö18.


Stranden 

I tisdags var några av barnen nere vid stranden för att se ifall det fanns någon is kvar. Det gjorde det inte. 


Barnen började istället samarbeta och samla snäckor. De hittade jättemånga som de sedan tog med sig tillbaka till förskolan. (Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur. Lpfä18)

Trevlig helg önskar Rasmus, Gunilla och Linda!

tisdag 24 januari 2023

VÄSTER - vecka 4

 I Lilla gruppen har vi börjat lära känna bokstaven A. Vi pratar om vad som börjar på A; "Apa", "Apelsin", "Anka", "Astrid börjar på A". Vi tränar på finmotoriken och penngreppet och har blandat olika nyanser av blått.

fredag 20 januari 2023

Söder V.4

 Söder V.4

Matematik

Under veckan  har vi introducerat för barnen att vi kommer att arbeta mycket med matematik under vårterminen. Vi kommer att ta hjälp av Rutan och Randan som är två giraffer som ställs inför olika matematiska problem. 

I boken om mätning får vi följa Rutan och Randan som mäter varandra med hjälp av morötter. Barnen kommer fram till att de aldrig blivit mätta på detta sätt. Däremot är de överens om att de blivit mätta på BVC med hjälp av "nåt som sitter på väggen"! Vilken tur att vi har en mätsticka innanför dörren så vi kan mäta oss.
Vi gjorde även några morötter som vi kan prova att mäta med också. 

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Lpfö18.


Hemköp 

Det var även dags att gå till och panta brukar. Barnen diskuterade redan innan vi pantat burkarna vad vi skulle köpa för pengarna. Vi kom överens om att kiwi var ett bra alternativ. 

Tillbaka på förskolan smakade Kiwin mycket gott.


(Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling. Lpfö18)

Slutet ave

veckan ägnades åt bland annat pärlande efter mönster.

Även det en matematisk aktivitet.


(Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lpfö18)


Trevlig helg önskar Rasmus, Gunilla och Linda! 


Öster, vårterminen 2023


Tema
Under vårterminen kommer vi att påbörja ett nytt tema-arbete på Öster. Precis som tidigare kommer vi att utgå ifrån en bok som vi tycker passar bra utifrån de mål vi arbetar mot. Denna gång kommer vi att läsa och fördjupa oss i Solägget av Elsa Beskow
Att utgå ifrån en bok gör att vi kan arbeta mot målen på ett lekfullt sätt som lockar och intresserar barnen, samtidigt som frågeställningarna inte blir för abstrakta. Vi kommer att använda oss av karaktärerna i boken för att reflektera kring värdegrundsfrågor som olikheter, känslor och allas lika värde. Vi kommer även att med hjälp av boken arbeta mot andra läroplansmål som språkutveckling och matematik på olika sätt.
Delaktighet 
Vi vill att alla barn ska få möjligheter att komma till tals och utrycka sina tankar och åsikter under våra planerade undervisningssituationer. Därför kommer vi att planera syfte och mål noga och dela in oss i mindre grupper vid alla genomföranden. Innehållet vid undervisningstillfällena kommer att anpassas till barnens olika åldrar och behov. Vi kommer att stanna upp, arbeta mer ingående och fördjupa oss i vissa delar av boken som anpassas till yngre och äldre barn.

Skapande 
Vi kommer att erbjuda varierat skapande och b.la. tillverka solägget i papier maiché (hönsnät, tidningspapper och tapetklister). Vi planerar också att göra karaktärerna i boken samt rekvisita som barnen kan använda till utklädning av olika slags materialTemat ska synas tydligt i miljön för att skapa en levande känsla för barnen på Öster. Med dokumentation, material och barnens skapande synligt och tillgängligt kan barnen använda det även i sin lek.  

Utevistelse 
Vi planerar att besöka skogen regelbundet som en del av vårt tema-arbete. Vår ambition är att skogen ska bli “vår plats för boken”. Vi ska arbeta med naturmaterial på olika sätt, t.ex. genom att skriva karaktärernas namn med pinnar, stenar med mera. Vår tanke är att barnen ska få “leva i boken” och uppleva berättelsen fysiskt i sin lek, genom att vi dramatiserar den tillsammans och skapar "vår plats" i skogen. 

VÄSTER- vecka 3

Vi välkomnar ett nytt barn som börjar hos oss på Väster.

Under förra terminen arbetade vi med kroppen, vilket vi kommer att fortsätta med på olika sätt i våra tre grupper. Vi håller på våra rutiner och strukturer under förmiddagen, var och en med sin grupp.

Vi kommer att fokusera på Hälsa och välbefinnande. Vi vill inspirera till ännu mera rörelseglädje. Barnen ska få utveckla sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Vi ska låta dem röra sig på många olika sätt både inomhus och utomhus. Vi fortsätter att ha ett ”språkutvecklande arbetssätt”, där varje pedagog ska vara en ”språklig förebild” och använda ett varierat och rikt språk tillsammans med barnen. Vi ska konkretisera ord och begrepp i olika sammanhang för barnen och lyssna in. 

Vi kommer också att ge barnen kognitiva utmaningar som behövs för sitt fortsatta lärande och utveckling, och vara medvetna pedagoger som ställer frågor om matematik under utbildningen.

Vi ska fortsätta med högläsning för alla barn under utbildningen/hela dagen. Vid läsningen kommer vi använda oss av ”öppna frågor”, så att barnen kan reflektera och diskutera boken under läsningen. 


                                        

Norr - vilken årstid är det nu?

 Vad är årstiderna, vilken årstid är det nu?

Denna frågeställning va frågan vi koncentrerade oss på under veckans undervisnings tillfällen. 

Barnen har många funderingar och svar som vi ska arbeta med att ta reda på tillsammans hur det egentligen är och går till under kommande veckor. 

Barnen kunde tydligt berätta att dom vet att det finns fyra olika årstider vinter, vår, sommar och höst men det känns lite oklart va det är för årstid just nu när vi tittar ut. För barnen så är det vinter när det är snö ute så dom vill gärna tro och har tankar om att det är höst nu. 


Vi kom in på att det finns snö i olika delar av vårt land nu och andra inte, barnens tankar om varför det är så är ju högre upp man är i landet är det kallare för man är närmre himlen.

 

Barnens funderingar dokumenterat vi pedagoger och för oss vidare i vårt tema och våra planerade undervisningstillfällen. 


Vi skapade något gemensamt som barnen tänker på när dom tänker på årstiden vinter så här nedan ser ni början på Norr:s snögubbe. Skogen.

Under vår skogsutflykt så letade vi och hittade vårt träd vi ska följa och utforska under årets olika årstider.


De yngre barnen fick efter skogsutflykten skapa och måla trädet med vattenfärger. 


Trevlig helg! 

Pia, Emmi och Eva 

onsdag 18 januari 2023

Söder v.2

 Söder v2
Ber om ursäkt för sent utlägg.

Vi välkomnar alla barn och vuxna tillbaka till Söder. Vi kommer likt förra terminen att försöka att uppdatera bloggen en gång i veckan. 


Det börjar dra ihop sig till alla hjärtans dag. Barnen har därför börjat att måla alla hjärtans dags kort som ska skickas till äldreboenden. Detta är på uppdrag från Norrköpings kommun.Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Lpfö18


Denna termin kommer delvis för de äldsta att riktas mot skolan och därmed ett ökat ansvar. Ett steg i detta är att hjälpa till att duka av och torka borden efter lunchen. Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling. Lpfö18Vårt huvudsakliga temaarbete är matematik, detta är ett ämne som hela förskolan kommer att fördjupa sig i. Rasmus är 
även mattepilot och kommer ingå i ett nätverk med andra förskolor.Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Lpfö18

TREVLIG HELG
önskar
Linda  Rasmus och Gunilla

måndag 16 januari 2023

Norr- Tema vårterminen 2023

 Hej och välkomna till ännu en ny termin VT-2023.

Under vår studiedag så planerade vi för vår utbildning och vårt tema i vår undervisning för VT-2023.

Vi på norr kommer börjar jobba med årstiderna. Vi följer ett träd på gården (rönn) och ett i skogen (björk) för att följa utvecklingen. Vi funderar på solens upp och nedgång (matematik). Ljus och mörker (teknik). På detta sätt får barnen en kunskap i hur våra årstiders och naturens cirkelgång fungerar.

Vi kommer fokusera på dessa mål i vårt tema utifrån Lpfö18.


• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,


Vi fortsätter skapat en struktur där vi kommer att ha planerad undervisning i mindre grupper på fm både inne och ute. Vi skapar kontinuitet med fast pedagog för att skapa trygghet och utveckla goda relationer som kan reflektera och utmana det enskilda barnets förmågor. Vi är flexibla och planerar undervisningen efter barnens utveckling och lärande.

Vi döper våra grupper till vattendroppen, solstrålen, och blixten och barnen ska tydligt få se vilken grupp de tillhör.


Vi ser fram emot en spännande lärorik vår tillsammans med era barn!

/Pia, Eva och Emmi