Välkommen till förskolan Kompassen!


Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för vårdnadshavare.

fredag 15 juni 2018

Nya saker på gården

Denna veckan  har staketen på gården tagits bort och vi har fått tillträde att undersöka de nya sakerna som finns. Många barn hoppar på studsmattan och några spelar musik på det som några kallar för plingplongmaskinen. Några barn testar den nya gångbron . Spännande att få undersöka det som vi så länge bara har fått titta på.


Dans, lek och rörelse

Vi ser ett stort intresse för dans och rörelse till musik på Öster. Vi använder projektorn till att projicera på väggen, vilket möjliggör att barnen kan försöka göra samma rörelser.

Det är ett sätt att utveckla sin kroppsuppfattning och agera efter instruktioner, utvecklas språkligt och socialt. Att skapa förståelse för varandras likheter och olikheter. Allt sker under lustfyllda former och efter barnens intressen.fredag 8 juni 2018

Ett av veckans byggverk på Väster

                                                 
                                                   Glada barn ropar till oss pedagoger:

                                                - Kom och titta! Vi har byggt ett fönster!
                                           Konstruktionslust och fantasin frodas bland barnen.
                         En lång stund av tittutlek följde tills fönstret rasade och vi byggde något annat.

fredag 1 juni 2018

Vimplar

Nu är de uppe på vår innegård alla de vimplar som vi tillsammans gjorde på vår sommarfest.
På innergården har vi också påbörjat vår lilla "sinnesträdgård". Titta gärna på dem när ni är på Kompassen.

fredag 25 maj 2018

Inspiration och reflektion

Att bygga och konstruera av olika material är populärt. I höstas kunde barnen bygga med rektangulära och liksidiga klossar. Under läsåret har sedan  kunskapen att bygga testats och utvecklats och nu kan de hitta balans i byggen med blandade material. Härligt att se denna utveckling.
 
 
 

Denna veckan har arbetet på vår gård börjat igen. Diverse maskiner har vi haft nöjet att få se utanför vårt fönster. Nytt för denna gång är att barnen uppmärksammat att maskinerna låter både motorerna och när grävskopan släpper sin last på marken eller på ett lastbilsflak. Vi har ju arbetat med att använda våra sinnen mer medvetet och nu har vi fått se lite resultat. Spännande !Vi utforskar skogen i närområdet

Barnen på Öster har i små grupper promenerat till skogen. Vi letar efter naturmaterial som pinnar, kottar, nötter och kastanjer till skogsmiljön på avdelningen. 
Vi har roligt tillsammans, samarbetar och har gemensamma upplevelser som stärker gruppkänslan.

Vad kan vi hitta? Vilka djur kan finnas i skogen?
"Jag tror en älg!"
"Jag ser en mask! Nej, det är en orm!"

"Jag ser myror på stubben!"

Efteråt reflekterar vi om vad vi har gjort, och tittar igenom vad vi har hittat. 
"Den här kotten har en ekorre ätit på!"

Norr läser och cyklar.

Läsning är ett sätt att stimulera barnens språk på flera olika plan. Vi läser tillsammans både ute och inne. 

Att cykla på vår gård har blivit mycket populärt bland barnen. De får träna på sin balans och motorik genom att lära sig trampa och styra. Cykla långsamt och cykla snabbt.